forsiden
tilføj din url
kontakt
tilføj søgning.dk link
gør søgning.dk til din startside
toolbar
dagens side
søgning.dk » darts

Katolog > World > Dansk > Reference > Uddannelse > Foreninger og organisationer


Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om foreninger & organisationer.
Forsiden  |  

Kategorier

 

   


   Relaterede kategorier


   Links:

   Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere (LVU)
http://www.lvu.dk/

   Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere (LVU)

   Interesseorganisation for lærere, ledere, vejledere og konsulenter ansat i bl.a. voksen uddannelsescentre (VUC), sprogcentre, daghøjskoler, specialundervisningen, ungdomsskoler, oplysningsforbund, arbejdsformidlingens erhvervsvejledning, idrætsorganisa
   www.lvu.dk
   Dansk Center for Undervisningsmiljø
http://www.undervisningsmiljoe.dk/

   Dansk Center for Undervisningsmiljø

   Dansk Center for Undervisningsmiljø skal sikre og udvikle godt undervisningsmiljø og yde vejledning og rådgivning til elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder.
   www.undervisningsmiljoe.dk
   Forum for Miljøundervisning
http://www.ffm.dk/

   Forum for Miljøundervisning

   Lærernetværk for miljøundervisere. Grønt islæt. Projekter: Blå Å, Coastwatch, Brumbassen Ib.
   www.ffm.dk
   Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
http://www.dgsnet.dk/

   Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

   Nyheder, pressemeddelelelser, aktiviteter og andre informationer.
   www.dgsnet.dk
   Dansk Folkeoplysnings Samråd
http://www.dfs.dk/

   Dansk Folkeoplysnings Samråd

   Har til formål at støtte det frie folkeoplysende arbejde, varetage folkeoplysningens fællesinteresser over for myndighederne og virke som fælles repræsentation for det folkeoplysende arbejde.
   www.dfs.dk
   Kuratorernes Landsforening
http://www.kurator.ffw.dk/

   Kuratorernes Landsforening

   Elever, der er henvist til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, kan modtage vejledning og rådgivning af skolekonsulenten for kuratorvirksomhed. I daglig tale kaldet kurator.
   www.kurator.ffw.dk
   Unesco-ASP
http://www.unesco-asp.dk/

   Unesco-ASP

   Verdensomspændende skolenetværk.
   www.unesco-asp.dk
   Selskab For Voksenvejledning (Sefovo)
http://www.sefovo.dk/

   Selskab For Voksenvejledning (Sefovo)

   En faglig interesseforening for voksenvejledere og andre der mere teoretisk beskæftiger sig med området med det mål at få bedre voksenvejledning.
   www.sefovo.dk
   Foreningen af Kristne Friskoler
http://www.kristne-friskoler.dk/

   Foreningen af Kristne Friskoler

   FKF er en sammenslutning af grundskoler med et kristent værdigrundlag. Med skoleoversigt, informationsbrev og links.
   www.kristne-friskoler.dk
   SVAT - Svagstrømstekmisk Veteranforening
http://www.svat.dk/

   SVAT - Svagstrømstekmisk Veteranforening

   Forening af tidligere studerende fra Århus Teknikum
   www.svat.dk
   Dansk Magisterforening
http://www.magister.dk/

   Dansk Magisterforening

   Fagforening for kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsfag.
   www.magister.dk
   Operation Dagsværk
http://www.od.dk/

   Operation Dagsværk

   Gymnasielevernes solidaritetsorganisation organiserer årligt en oplysnings- og indsamlingskampagne rettet mod de gymnasiale uddannelser, til fordel for et uddannelsesprojekt i den fattigere del af verden.
   www.od.dk
   Moderate Studenters Dimittendloge
http://www.msd.cbs.dk/

   Moderate Studenters Dimittendloge

   Netværk af dimittender fra Handelshøjskolen i København, tidligere aktive medlemmer af Moderate Studenter.
   www.msd.cbs.dk
   Dansk lejrskoleforening
http://www.lejrskole.dk/

   Dansk lejrskoleforening

   Har blandt andet til formål at udvikle lejrskolens idé og på dette grundlag udforme de praktiske, pædagogiske og sociale sider ved denne undervisningsform.
   www.lejrskole.dk
   Amtscentret for Undervisning
http://www.acu.dk/

   Amtscentret for Undervisning

   Tilbyder pædagogisk rådgivning, materialeudlån, kulturformidling, IT-support, projektudvikling, Legetek, Projekt Smoke, Projekt NetOpNu, Projekt Projob, Deutsche Medienbank samt pædagogisk kursusvirksomhed. Aabenraa.
   www.acu.dk
   CISV Danmark
http://www.cisv.dk/

   CISV Danmark

   Children's International Summer Villages Danmark er en international, upolitisk og ikke-religiøs organisation som skaber rammer, hvor børn og unge fra forskellige lande mødes.
   www.cisv.dk
   FEJ - Foreningen af ErhvervsJurister
http://www.fej.dk/

   FEJ - Foreningen af ErhvervsJurister

   Studieforening for HA(jur.)- og cand.merc.(jur.)-studerende. Har til formål at samle de studerende på studiet ved hjælp af arrangementer.
   www.fej.dk
   Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
http://www.handelselever.dk/

   Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

   Elevforening for alle danske HG og HHX elever. Har som formål at varetage handelsskoleelevernes interesser både politisk, økonomisk og socialt.
   www.handelselever.dk
   Hjemkundskabslærerforeningen
http://www.hjemkundskab.ffw.dk/

   Hjemkundskabslærerforeningen

   Har til formål at udvikle faget hjemkundskab i folkeskolen, at støtte fagets lærere i det pædagogiske arbejde og vejlede i tjenstlige og økonomiske spørgsmål samt styrke sammenholdet blandt medlemmerne.
   www.hjemkundskab.ffw.dk
   CISV Fyn
http://www.cisv-fyn.dk/

   CISV Fyn

   Lokalafdeling til Children's International Summer Villages Danmark.
   www.cisv-fyn.dk

   Free thumbnail preview by Thumbshots.org
   Modified by søgning.dk   Other Languages

   Denne kategori på andre sprog
   Select language: 


   Søg sider:

  • tvind